Polityka prywatności

z dnia

Wszelkie prawa autorskie do serwisu oraz zawartych w nim treści należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich jest możliwe wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem oraz za pisemną zgodą Usługodawcy.

1. Administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) Klientów – osób fizycznych - i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) Serwisu jest firma myguru z siedzibą w Poznaniu (dalej „My”, „firma”, „myguru”, sklep”, „serwis”), przy ul. Juwenalisa 22, 60-461 Poznań, o numerze NIP 5771628420.


2. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.


3. Nasza firma przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.


4. Dane osobowe pozyskiwane są podczas rejestracji w naszym sklepie internetowym (na www.myguru.pl) oraz przy zapisie do newslettera. Dodatkowe dane osobowe, dotyczące np. adresu zamieszkania, numeru NIP, otrzymujemy od Państwa w związku z realizacją transakcji sprzedaży naszych produktów za pośrednictwem naszego sklepu internetowego lub w siedzibie firmy przy osobistym zamówieniu towaru. Państwa dane uzyskujemy również w związku z rezerwacjami towarów, składanymi reklamacjami oraz w ramach kontaktu z naszymi Biurem Obsługi.

 

5. Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, obsługa konta w serwisie myguru.pl, realizacja programów lojalnościowych, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).

 

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na firmie myguru (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy myguru (art. 6 ust. 1 f RODO):

 

- marketing bezpośredni produktów

 

- wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru

 

- zarządzanie aktywnością na stronie sklepu internetowego oraz witrynie firmy poprzez jej monitorowanie pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;

 

- obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;

 

- wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;

 

- ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring) terenu firmy oraz terenu wokół firmy;

 

- tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez myguru obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

 

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zawarcie.

 

7. W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej (pkt. 5), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 

- podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;

 

- podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym;

 

- podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;

 

- organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

 

8. Dane Osobowe zbierane przez Administratora będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane

 

9. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

 

10. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych nieodpłatnie, w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

 

W powyższych celach prosimy o kontakt z osobą upoważnioną do przetwarzania danych pod numerem telefonu 606 644 084 lub adresem mailowym sklep@myguru.pl.

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności